Modicon

Modicon M171 Schneider

Grupa produktów Modicon M171 Schneider to sterowniki programowalne z intuicyjnym oprogramowaniem SoMachine HVAC. Pozwalają na maksymalizację zyskowności i efektywności energetycznej poprzez skalowalną automatykę. Mają powszechne zastosowanie układach pompowych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.


Modicon M171 o wysokich parametrach

Grupa produktów Modicon M171 Schneider to sterowniki programowalne z intuicyjnym oprogramowaniem SoMachine HVAC. Pozwalają na maksymalizację zyskowności i efektywności energetycznej poprzez skalowalną automatykę. Mają powszechne zastosowanie układach pompowych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.


Modicon M172 o wysokich parametrach

Grupa produktów Modicon M172 Schneider to sterowniki programowalne z intuicyjnym oprogramowaniem SoMachine HVAC. Pozwalają na maksymalizację zyskowności i efektywności energetycznej poprzez skalowalną automatykę. Mają powszechne zastosowanie układach pompowych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.