Zawory regulacyjne liniowe

Zawór V211T Schneider

Zawory Schneider serii  V211T  to zawory regulacyjne grzybkowe 2-drogowe, które mają szerokie zastosowanie w układach ciepłowniczych, klimatyzacji oraz ciepłej wody użytkowej.

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• gorąca i zimna woda,
• woda z dodatkiem glikolu do max 50%

Parametry:
- ciśnienie nominalne PN16,
- temperatura czynnika -20...+120 °C,
- charakterystyka przepływu stałoprocentowa,
- max spadek ciśnienia ΔPm wynosi 400 kPa,
- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego,
- zakres średnic od 1/2" do 2".

 

 

 


Zawór V212T Schneider

Zawory Schneider serii  V212T  to zawory regulacyjne grzybkowe 2-drogowe odciążone hydraulicznie, które mają szerokie zastosowanie w układach ciepłowniczych, klimatyzacji oraz ciepłej wody użytkowej.

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• gorąca i zimna woda,
• woda z dodatkiem glikolu do max 50%

Parametry:
- ciśnienie nominalne PN16,
- temperatura czynnika -20...+120 °C,
- charakterystyka przepływu stałoprocentowa,
- max spadek ciśnienia ΔPm wynosi 400 kPa,
- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego,
- zakres średnic od 1/2" do 2".


Zawór V241 Schneider

Zawory Schneider serii  V241  to zawory regulacyjne grzybkowe 2-drogowe, które mają szerokie zastosowanie w urządzeniach i instalacjach grzewczych i chłodzących oraz sieciach cieplnych

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:

 • gorąca i zimna woda,
 • woda z dodatkiem fosforanów i hydrazyny,
 • woda z dodatkiem glikolu do max 50%

 

Parametry:
- ciśnienie nominalne PN16,
- temperatura czynnika -20...+150 °C,
- charakterystyka przepływu stałoprocentowa,
- max spadek ciśnienia ΔPm wynosi 600 kPa,
- korpus wykonany z brązu,
- zakres średnic od 1/2" do 2".


Zawór V311T Schneider

Zawory Schneider serii  V311T  to zawory regulacyjne grzybkowe 3-drogowe, które mają szerokie zastosowanie w układach ciepłowniczych, klimatyzacji oraz ciepłej wody użytkowej.

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• gorąca i zimna woda,
• woda z dodatkiem glikolu do max 50%

Parametry:
- ciśnienie nominalne PN16,
- temperatura czynnika -20...+120 °C,
- charakterystyka przepływu A-AB stałoprocentowa,
                                              B-AB komplementarna,
- max spadek ciśnienia ΔPm wynosi 400 kPa,
- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego,
- zakres średnic od 1/2" do 2".


Zawór V341 Schneider

Zawory Schneider serii  V341  to zawory regulacyjne grzybkowe 3-drogowe, które mają szerokie zastosowanie w urządzeniach i instalacjach grzewczych, chłodzących oraz sieciach ciepłowniczych

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:

 • gorąca i zimna woda,
 • woda z dodatkiem glikolu do max 50%,
 • woda z dodatkiem fosforanów lub hydrazyny

Parametry:
- ciśnienie nominalne PN16,
- temperatura czynnika -20...+150 °C,
- charakterystyka przepływu A-AB stałoprocentowa,
                                              B-AB komplementarna,
- max spadek ciśnienia ΔPm wynosi 600 kPa,
- korpus wykonany z brązu,
- zakres średnic od 1/2" do 2".


Zawór V211 Schneider

Zawór Schneider V211 ma szerokie zastosowanie w układach regulacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji oraz ciepłej wody użytkowej. Zawór może pracować na mediach takich jak: gorąca i zimna woda oraz woda z dodatkami glikolu (max 50%). Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz dławnicy dla zabezpieczenia przed zamarznięciem.

 

Parametry:
- ciśnienie nominalne PN16,
- temperatura czynnika -20...+120 °C,
- charakterystyka przepływu stałoprocentowa,
- max spadek ciśnienia ΔPm wynosi 400 kPa,
- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego,
- zakres średnic od 1/2" do 2".


Zawór V212 Schneider

Zawór Schneider V212 jest zaworem regulacyjnym grzybkowym odciążonym hydraulicznie. Ma szerokie zastosowanie w układach regulacji centralnego ogrzewania,klimatyzacji oraz ciepłej wody użytkowej. Zawór jest przeznaczony do  pracy na wodzie instalacyjnej oraz wodzie z domieszką glikolu. Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz dławnicy dla zabezpieczenia przed zamarznięciem.

 

Parametry:
- ciśnienie nominalne PN16,
- temperatura czynnika -20...+120 °C,
- charakterystyka przepływu stałoprocentowa,
- max spadek ciśnienia ΔPm wynosi 400 kPa,
- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego,
- zakres średnic od 1/2" do 2".


Zawór V231 Schneider

Zawory Schneider serii  V231  to zawory regulacyjne grzybkowe 2-drogowe, które mają szerokie zastosowanie w urządzeniach i instalacjach grzewczych i chłodzących oraz sieciach cieplnych

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:

 • gorąca i zimna woda,
 • woda z dodatkiem fosforanów i hydrazyny,
 • woda z dodatkiem glikolu do max 50%

 

Parametry:
- ciśnienie nominalne PN25,
- temperatura czynnika -20...+150 °C,
- charakterystyka przepływu stałoprocentowa,
- max spadek ciśnienia ΔPm wynosi 800 kPa,
- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego,
- zakres średnic od 1/2" do 2".


Zawór V222 Schneider

Zawory Schneider serii  V222  to zawory regulacyjne grzybkowe 2-drogowe, które mają szerokie zastosowanie w urządzeniach i instalacjach grzewczych i chłodzących oraz sieciach cieplnych. Współpracuje z siłownikami M800, M1500, MV15B, M3000, M22, M50, M700.

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:

 • gorąca i zimna woda,
 • woda z dodatkiem fosforanów i hydrazyny,
 • woda z dodatkiem glikolu do max 50%

 

Parametry:
- ciśnienie nominalne PN16,
- temperatura czynnika -10...+150 °C,
- charakterystyka przepływu stałoprocentowa,
- max spadek ciśnienia ΔPm wynosi 100...800 kPa,
- korpus wykonany z żeliwa szare,
- zakres średnic od DN65 do DN150".


Zawór V292 Schneider

Zawory Schneider serii  V222  to zawory regulacyjne grzybkowe 2-drogowe odciążone hydrauliczne, które mają szerokie zastosowanie w urządzeniach i instalacjach grzewczych i chłodzących oraz sieciach cieplnych. Współpracuje z siłownikami M800, M1500, MV15B, M3000, M22, M50, M700.

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:

 • gorąca i zimna woda,
 • woda z dodatkiem fosforanów i hydrazyny,
 • woda z dodatkiem glikolu do max 50%

 

Parametry:
- ciśnienie nominalne PN25,
- temperatura czynnika -10...+150 °C,
- charakterystyka przepływu stałoprocentowa,
- max spadek ciśnienia ΔPm wynosi 800 kPa,
- korpus wykonany z żeliwa szare,
- zakres średnic od DN65 do DN150".


Zawór VGS211F Schneider

Rodzina zaworów VGS211F Schneider została zaprojektowana do pracy przede wszystkim w instalacjach parowych,choć może też znaleźć inne zastosowanie w instalacjach HVAC (klimatyzacja, wentylacja).

Zawór może obsługiwać następujące media:

 • para o temperaturze do 200°C,
 • gorąca i schłodzona woda,
 • woda z dodatkami zapobiegającymi zamarzaniu np z glikolem (50%).

Parametry:
- ciśnienie nominalne PN16,
- temperatura czynnika -10...+200 °C,
- charakterystyka przepływu stałoprocentowa,
- max spadek ciśnienia ΔPm wynosi 600 kPa,
- korpus wykonany z żeliwa szare,
- zakres średnic od DN65 do DN150".


Zawór V311 Schneider

Zawór V311 Schneider  to zawór trójdrogowy, który ma szerokie zastosowanie w układach regulacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji oraz ciepłej wody użytkowej.
Zawór może pracować na mediach takich jak:

 • gorąca i zimna woda oraz
 • woda z dodatkami glikolu (max 50%).

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz dławnicy dla zabezpieczenia przed zamarznięciem.

 

Parametry:
- ciśnienie nominalne PN16,
- temperatura czynnika -20...+120 °C,
- charakterystyka przepływu (A-AB) stałoprocentowa,
                                              (B-AB) komplementarna,
- max spadek ciśnienia ΔPm wynosi 400 kPa,
- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego,
- zakres średnic od 1/2" do 2".


Zawór V321 Schneider

Zawór V321 Schneider to zawór trójdrogowy, który ma szerokie zastosowanie w układach regulacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji oraz ciepłej wody użytkowej. Współpracuje z siłownikami M800, M1500, MV15B, M3000, M22, M50, M700.
Zawór może pracować na mediach takich jak: 

 • gorąca i zimna woda oraz
 • woda z dodatkami glikolu (max 50%).

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz dławnicy dla zabezpieczenia przed zamarznięciem.

 

Parametry:
- ciśnienie nominalne PN16,
- temperatura czynnika -10...+130 °C,
- charakterystyka przepływu (A-AB) stałoprocentowa,
                                              (B-AB) komplementarna,
- max spadek ciśnienia ΔPm wynosi 60...100 kPa,
- korpus wykonany z żeliwa szarego,
- zakres średnic od DN65 do DN150.


Zawór VG311F Schneider

Gama zaworów VG311F Schneider może być wykorzystywana w wielu zastosowaniach, takich jak ogrzewanie, chłodzenie i przesył powietrza. Zawór może pracować z następującymi mediami:

 • gorąca i zimna woda,
 • woda z dodatkiem glikolu do max 50%

Jeśli zawór używany jest do mediów o temperaturach poniżej 0°C powinien być wyposażony w podgrzewacz trzonu w celu zapobiegania osadzania się lodu na trzonie zaworu.

Parametry:
- ciśnienie nominalne PN16,
- temperatura czynnika -10...+150 °C,
- charakterystyka przepływu (A-AB) stałoprocentowa,
                                              (B-AB) liniowa,
- max spadek ciśnienia ΔPm wynosi 200 kPa,
- korpus wykonany z żeliwa szarego,
- zakres średnic od DN65 do DN150.