Przetworniki ciśnienia

Przetwornik ciśnienia SPP110 Schneider

Przetwornik ciśnienia SPP110 Schneider jest przeznaczony do stosowania w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. SPP110 przetwarza wartość mierzonego ciśnienia na sygnał napięciowy o zakresie 0-10 V. SPP110 jest dostarczany z przewodem o długości 2 m i adapterem dla przyłącza G1/2. Jest przeznaczony do cieczy nieagresywnych.


Przetwornik ciśnienia SPD 310 Schneider

SPD310/SPD360 Schneider jest przetwornikiem różnicy ciśnień przeznaczonym do stosowania w układach klimatyzacji i wentylacji do monitorowania kanałów wentylacyjnych, filtrów i wentylatorów. SPD310/SPD360 przetwarza pomiar różnicy ciśnień na sygnał elektryczny o zakresie 0-10 V. Przetwornik posiada cztery zakresy pomiarowe, które są wybierane za pomocą zworek. Dla zastosowań specjalnych sygnał wyjściowy może być skonfigurowany symetrycznie. SPD360 jest wyposażony dodatkowo w wyświetlacz LCD, prezentujący aktualną wartość różnicy ciśnień w Pa lub w mbar.


Przetwornik SPW100 Schneider

Przetworniki ciśnienia różnicowego SPW  Schneider  wykorzystują sprawdzoną technologię ceramiczną. Mają małą wrażliwość na zmiany temperatury i wysoką odporność na ekstremalne temperatury.

Całkowita liniowość, histereza i powtarzalność ± 1,25% fs max. zgodnie
z DIN EN 60770-1.

Szczególne właściwości:

  • Ceramiczna technologia czujników,
  • Bardzo niska wrażliwość na temperaturę,Wysoka odporność na ekstremalne temperatury,
  • Brak mechanicznego pełzania,
  • Opcjonalne modele wyświetlaczy LCD,
  • Odpowiedni do cieczy i gazów obojętnych.